DODATKI ZA PODSTREŠNE STOPNICE
 • S podstrešnimi stopnicami FAKRO enostavno in varno dostopamo na podstrešje. Imajo 3 osnovne sestavne dele: okvir, pokrov in lestev.
 • Vgrajene v strop ne zavzemajo preveč bivalnega prostora. Ko jih potrebujemo, jih izvlečemo, po uporabi pa enostavno zložimo lestev in
  zapremo pokrov. Spodnji del pokrova je dobro finalno obdelan, tako da ne kvari videza našega bivalnega prostora.
  FAKRO nudi različne modele podstrešnih stopnic, ki potrošniku izpolnijo praktično vsa pričakovanja in potrebe. Vsi modeli podstrešnih
  stopnic se odlikujejo z zelo dobro tesnitvijo in termoizolacijo saj izpolnjujejo predpisano normo DIN EN 14975.
 • Na izbiro imamo pestro izbiro stopnic, tako da pri izbiri ustreznega modela lahko upoštevamo svoje potrebe glede na velikost prostora,
  velikost odprtine, višino stropa, varnosti uporabe in navsezadnje tudi barvo pokrova. Najbolj iskani model podstrešnih stopnic je model
  LTK, s termoizolacijskim pokrovom. Te stopnice dosegajo faktor toplotne prevodnosti U = 0,76 W/m2K, kar onemogoča prehod toplega
  zraka iz stanovanjskih prostorov na podstrešje. Izpostavimo lahko tudi modela protipožarnih stopnic LWF in LSF s faktorjem požarne
  obstojnosti EI2 30 in celo EI260, ki 30 oz. 60 minut zadržujeta preboj požara s podstrešja v stanovanjske prostore in obratno.
 • Podstrešne stopnice FAKRO – z upoštevanjem potrošnikovih potreb in želja do izpolnitve praktično vseh tehničnih rešitev.